Jacqueline….

….kwam alleen, om aan haar relatie te werken. Samen kregen we de steeds terugkerende patronen van strijd helder en kon Jacqueline dit thuis uitleggen. Haar man ging de discussies ook herkennen en na een aantal gesprekken kwam hij mee om te leren samen de dialoog aan te gaan en elkaars kwetsbaarheden te ontzien.

Rutger….

…wilde gewoon nog even laten weten hoe hij de gesprekken ervaren had. Dus hij mailde mij het volgende: “Ik vond de ontmoetingen met jou erg fijn, ik ervoer dat ik een warme vrouw trof met belangstelling voor mij en een luisterend oor. Ik voelde me veilig en je had veel begrip voor mijn verhaal”.